forstehead

Trykktesting og Termografi er enkle verktøy som hjelper deg til store besparelser

Ved hjelp av våre verktøy innen Trykktesting og Termografi hjelper vi deg til reduserte energikostnader og en bedre plan for oppgradering.

Mer om Trykktesting Mer om Termografering

trykktest

Vi utfører Trykktesten som kan avsløre luftlekkasjer i boligen din

Termofoto Norge bruker det samme trykktestutstyr som Sintef, Nemko og NTNU benytter. Et undertrykk skapes i boligen og anlegget måler luften som siver inn.

Mer om Trykktesting

termohuskamera

Vi utfører Termografi på hele eller deler av bygningen din. Sjekk husets helsetilstand!

Termografi lokaliserer bl.a. varmetap, fuktskader, luftlekkasjer, brudd på rør, kabler og varmegang i El-bokser.

Mer om Termografering

dokumentasjon

Termografering gir deg en verdifull rapport som kan brukes som dokumentasjon

Årsaken til temperaturavvik må tolkes. Avvik blir lagret i termograferingsutstyret i form av stillbilder og blir behandlet i etterkant. På bakgrunn av dette arbeidet utarbeides en omfattende tilstandsrapport med bilder og tekst.

Mer om Rapporter

syke-hus

Hus med inneklimaproblemer blir ofte kalt “syke hus”, fra det engelske “sick building syndrome”

Uttrykket over er ikke spesielt presist, ettersom det er vi som blir syke - ikke husene. Heldigvis gjelder også det kun de færreste. I nye hus og hus som nettopp er bygd om, er det høyere utbrudd av astma og allergi.

Mer om Syke hus

brann

I Norge brenner det for ca. 9 milliarder kroner hvert år! På tide å sjekke El-anlegget?

Norge topper brannstatistikken på verdenbasis! Vi fyrer mer og over et lengre tidsrom. Hovedårsaken er kvaliteten på det elektriske anlegget og mye bruk av trevirke i huskonstruksjonene.

Mer om Sikkerhet

Video utarbeidet av ENOVA

Hva kan vi tilby?

raadhus

Trykktesting - Tetthetskontroll Termografering - Rådgivning Rapportering - Service

Les mer

Hvorfor bruke oss?

front

Vi er et effektivt firma som har utført en lang rekke oppgaver innenfor privat og offentlig sektor.

Les mer