Fuktproblemer skyldes ofte en kombinasjon av lekkasjer, fukt fra bad/dusj, vasking og tørking av tøy, matlaging og dårlig ventilasjon. Bakterier og sopp finnes i alle innemiljøer, men stor tilgang på fuktighet gir som regel en uheldig oppblomstring av både bakterier og sopp/mugg.

Med våre høyoppløselige termokameraer kan vi påvise luftlekkasjer, fuktskader, sopp, brudd i vannrør og feil i bygningskonstruksjoner.  Spesielt viktig er det å avdekke fukt i baderom og vaskerom hvor alle forventer at vannsøl ikke skaper noen problemer.

Det er først de senere årene, det er laget våtromsnormer som medfører at badet og vaskerommet tåler vann eller vannsøl.  Svært mange som utbedrer våtrom kjenner ikke våtromsnormen godt nok eller de tar ikke nok hensyn til den. Bygninger fra 1995 og tidligere hadde svært lave krav til våtrom sammenlignet med dagens krav. I slike bygg vil ofte en fuktkontroll med varmekamera være en rimelig forsikring mot store og omfattende skader.

Ca. 25 % av alle norske boliger har skader p.g.a. fuktighet

Rotten-house

Fukt og råte i bygg skyldes uønsket mikrobiologisk aktivitet.  Det kan medføre mange uheldige virkninger på din helse. Til tross for manglende kunnskap om årsaksmekanismen mellom allergi/andre luftveisproblemer og fukt/råte/mugg mv. er fukt og råte tillagt stadig større betydning som risikofaktorer.

Årsaker til fukt i hus er mange. De vanligste er:

 • Lekkasjer via tak, ofte flate tak.
 • Lekkasjer rundt vinduer og dører.
 • Inntregning fra grunnen grunnet mangelfull drenering
 • Feil i fundamenteringen
 • Mangelfull uttørking  av materialer
 • Mangelfull herding  av konstruksjoner
 • Kuldebroer
 • Kondens og lekkasjer rundt vannrør
 • Andre konstruksjonsfeil i boliger
 • Manglende membraner og tettinger i våtrom.


Kroniske luftveisinfeksjoner som alergi, astma og en rekke andre sykdommer oppstår oftere i hus eller boliger med fuktproblemer.  Kjennetegnene karakteriseres som ”Sick Building Syndromet” (SBS) og skyldes gjerne en eller flere av ovennevnte forhold og kjennetegnes ved:  

 • Tørre øyne
 • Tett nese
 • Tørr Hals
 • Unormal Tretthet
 • Hodepine.