Brannsikkerhet

 

Det brenner i Norge for ca 9 milliarder kroner hvert år! - på tide å sjekke el-anlegget?

Brannsikkerhet: Norge topper brannstatistikken på verdensbasis! Noen klimatiske årsaker er tilstede - vi bl.a. fyrer mer og over et lengre tidsrom. Uansett, hovedårsaken er kvaliteten på det elektriske anlegget i kombinasjon med mye bruk av trevirke i hus konstruksjonene. En termografering vil raskt avsløre varmegang, brudd og avvik i elektriske anlegg - som ofte forårsaker branner. Alle næringsbygg er pålagt termografianalyse av el-anlegg hvert år - for sikkerhet skyld. Termofoto Norge har sertifiserte elektrikere som utfører analyse av ditt el-anlegg - for sikkerhet skyld.

sikkerhet2 

 

 

 

 

De siste par årene har vi i Norge hatt det høyeste antallet  omkomne i brann på nærmere 30 år. Regjeringens nasjonale mål for brannvernarbeidet i årene fremover er færre omkomne i branner og mindre tap av materielle verdier. Av bygningsbrannene skjer gjennomsnittlig 57 % av dem i boliger, oftest i eneboliger, og 40% har sammenheng med elektrisitet. Pussig nok er det kun næringsbygg som er pålagt krav om kontroll  av el-anlegg hvert år, ikke boliger, tatt i betraktning av prioritering  nr. 1- færre omkomne. TFN driver forebyggende arbeid som skal forhindre og redusere risikoen og konsekvensene av branner. Et enkelt termobilde av el-skapet, så vil vi kunne se varmegang og feil på installasjoner som bør undersøkes og eventuelt utbedres.

Brannvern handler først og fremst om å beskytte mennesker og dyr mot brann. Det handler også om å verne bygninger og alle verdiene disse inneholder.