Nye krav - nye løsninger. Energiattest har vært innført i alle EU-land i flere år. Norge er et av de siste, men også det eneste som gir boligeier anledning til å utfylle attesten selv - gratis.

Hvorfor Energiattest?

Først og fremst fordi myndighetene krever det. Men også fordi det er greitt å vite hvor energieffektiv boligen din er.

Verden har et stort overforbruker av energi - spesielt fossil energi, og som del av et EU direktiv, skal alle EU-land gjennomføre store energibesparende tiltak. Tetthet, isolering og valg av riktig varmekilde kommer i fokus. Vi skal spare der vi bruker mest - i hjemmet. Energiattesten skal tydliggjøre vårt store overforbruk og appelere til tiltak.

Ofte er det små tiltak som skal til for å tilfredstille myndighetenes nye krav, og når du som kjøper vet hvilken tilstand huset er i - så vurderer man huset på et bedre grunnlag.Dagens boliger vil får energikarakteren E, F ellerG. Nye boliger vil få C eller D hvis de er bygd etter dagens byggeforskrifter. For å få A eller B må du ha et lavenergi- eller passivhus. Foto: Enova/ANB

Energimerkingen av din bolig eller yrkesbygg gir deg en energiattest. Denne attesten skal fremlegges ved markedsføring, salg eller utleie. Denne skal være synlig ved hovedingangen til et yrkesbygg. Attesten oppdateres ved endringer og er gyldig i 10 år.

Energiattesten består av:

  • Energimerke som viser bygningens energistandard. Skalaen for energimerket går fra A (best) til G (svakest).
  • Oppvarmingsmerket som gir informasjon om i hvilken grad energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder, enn strøm og olje.
  • Reelt energibruk for siste tre år skal oppgis for yrkesbygget.
  • Energibruk blir oppgitt dersom eieren har registrert de siste tre år med et gjennomsnitt i attesten.
  • Tiltakslisten. Som en del av energiattesten får du en liste med forbedringstiltak som kan bidra til å gjøre yrkesbygget eller boligen mer energieffektiv, redusere energibruken og slik kunne spare penger.
  • Sammendrag av bolig- og bygningsdata gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen.

Energimerket er et resultat av beregnet levert energi til boligen eller bygningen. Hvordan beregningen skal gjøres er fastsatt i standarden NS 3031. AF Energi & Miljøteknikk benytter beregningsprogram i forbindelse med Energiattest. Beregningsverktøyet vil regne mer nøyaktig for kompliserte bygninger.

Innføringen av energimerkeordningen for bygninger og el-anlegg i Norge har sin bakgrunn i EUs bygningsenergidirektiv 2002/91/EF som ble vedtatt av EU den 16. desember 2002. Energimerking i Norge er vedtatt og gjeldende fra 1 Juli 2010.

Den er svært enkel å utfylle. Du trenger et minimum av opplysninger om din bolig og får etter fullført, en indikasjon på boligens energistandard. Du vil da få et energimerke A, B, C osv. basert på byggstandarden på det tidspunktet boligen var satt opp. Vær obs, sannsynligheten er stor for at du ender opp med C, D eller F!
energimerking Boligeiere som ønsker en mer nøyaktig vurdering av boligens energistandard kan få det ved å oppgi ytterligere informasjon.

Kritisk; Seniorforsker Tor Helge Dokka ved Sintef byggforsk er kritisk til at energimerkingen kun har én kilde: byggets egen eier. “Jeg pleier å sammenligne det  med EU-kontrollen på bilen. Det er ingen som foreslår at man skal utføre den selv”, sier Dokka.