Termofoto Norge AS består av personer med lang erfaring og høy kompetanse innen byggfag og økonomi. Alle innehar sertifikater for termografi og trykktesting.

HVA KAN VI GJØRE?

Trykktesting og tetthetskontroll.

Våre hovedfelter er trykktesting og tetthetskontroll. Vi foretar trykktesting i alt fra små leiligheter til større bygg hvor det er behov for (å benytte) flere vifter. I forbindelse med trykktesting benytter vi ofte varmekamera for å avdekke kuldebroer, luftlekkasjer og eventuelt andre svakheter i klimaskjermen.

Termografering.

Vi termograferer leiligheter, små og store bygg. Vi avdekker luftlekkasjer, kuldebroer og mangelfull isolasjon. Normalt setter vi bygningene under trykk når vi termograferer. Nærmere 95 % av det vi avdekker er luftlekkasjer som skyldes mangler ved den utvendige vindsperren og/eller den innvendige dampsperren.

Vi kan også avdekke fukt og råte og andre områder hvor temperaturforskjeller i overflaten tyder på at det foreligger mangler i/ved konstruksjonen.

Rådgivning.

Om det er ønskelig har vi også fagfolk som kan gi råd i forbindelse med eventuell utbedring av de feil og mangler som avdekkes i forbindelse med trykktesting og termografering. Rådgivning er en ekstra tjeneste som kan bestilles utover trykktesting og termografering.

Rapportering.

Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende standarder. Vi har gode analyseprogrammer for både trykktesting og for termografering og hvert oppdrag avsluttes med en forholdsvis omfattende rapport hvor vi beskriver resultatene av det som er avdekket.

Service.

Vi er ikke av de største i markedet, men vi satser på å gi våre kunder en meget god service (både under utførelsen av oppdraget og i forbindelse med rapportering og senere oppfølging).

Fordeler/ulemper ved termografering/trykktesting.

Ulempene er i hovedsak av økonomisk art, det koster å gjennomføre både trykktesting og termografering, og det koster oftest enda mer å utbedre feil og mangler som avdekkes. Fordelene ved å benytte termografering og trykktesting er i hovedsak å avdekke feil og eller mangler i klimaskjermen, uten at det er behov for fysiske inngrep.

Ved at feil og mangler vises og stedfestes vil det i mange tilfeller være mulig å gjøre enkle inngrep for å utbedre manglene. Alternativt har man et godt grunnlag til å planlegge utbedringene slik at disse kan gjøres enkelt og til en lavere kostnad.