Hvorfor utføre en trykktest?

En trykkmåling finner ut hvor mye huset lekker. Alle nye hus og tilbygg skal ha en gitt tetthet.

Fra 1. Januar 2013 kan tetthetsmåling kun utføres av uavhengig tredjepart.
Lufttetthet kan bare måles nøyaktig med støtte i trykkmåling
Målinger underveis i byggeperioden kan avdekke svakheter på et tidlig tidspunkt og en kan dermed unngå kostbart etterarbeide.

Les mer om Trykktesting

Andre som bør benytte trykktest og termografi:

•    Kjøpere og selgere av nye og eldre boliger
•    Boligeieren med store energikostnader
•    Boligsameier/gårdsbestyrere i forbindelse med oppgraderinger
•    Alle med skrusikringer i sine sikringsskap
•    Boligeiere som har mistanke om fuktighet eller vannlekkasjer i boligen
•    Eier av industribygg/næringsbygg. (redusert pris på brannpoliser)