Nye horisonter og uante muligheter innen medisin


rntgenTermografiteknologien har vært kjent lenge, men inntil nylig hovedsaklig vært forbeholdt forsvaret i USA - og deres allierte. Nå som andre aktører kan produsere og utvikle termografi for kommersiell bruk, har utviklingen gått fort og er i dag på rask fremmarsj innen nye felt, b.l.a. medisin og forskning.

Røntgen og radiografi har vært betydelige instrumenter innen medisinsk behandling og vil fortsatt være det, men termografi fyller et rom som tidligere ikke var mulig "å se" med andre instrumenter eller måleapparater. Termografikamera leser varme og kan derfor påvise områder på kroppen som har unormal varmegang - som indikerer høyere blodtilførsel til indre organer.

Termografi kan avsløre symptomer på kreft, brudd, brist og infeksjoner m.m. Termofoto Norge utfører ikke analyse på dyr og mennesker - det gjør legen.

Termografi : Lær mer

Termografi fyller et rom som tidligere ikke var mulig "å se" med andre instrumenter eller måleapparater.