Oljeindustrien

Oljeindustrien benytter termografi systematisk i store deler av sin off-shore og on-shore virksomhet - hvis ikke kan konsekvensene bli enorme. Plattformer, raffenerier, rørsystemer og lagringsenheter blir overvåket og kontrollert med termokameraer - som ser det øyet ikke kan oppfatte.

Termo-overvåkning varsler unormale temperaturer og svingninger, varmegang i oljeførende rør, sprekker i konstruksjonsmateriale, uønsket friksjon og transportrørsystemene blir kontinuerlig analysert, og selvsagt alle el-anlegg rutinemessig kontrollert.

Termografi : Lær mer

Termografi fyller et rom som tidligere ikke var mulig "å se" med andre instrumenter eller måleapparater.