Vi har det siste året hatt flere oppdrag for store og små oppdragsgivere

Nedenfor er noen av referansene, som viser mangfoldet i tjenestene vi utfører:

Enebolig i Vestsvingen på Nordstrand (privat)

Stor bolig med betydelige luftlekkasjer ble trykktestet og termografert, hvilket medførte reklamasjon mot leverandøren av boligen.

Saarbuvollveien på Høvik (privat)

Trykktest for å avdekke luftlekkasjer, kuldebroer og mangelfull isolasjon i toppleilighet, som mulig årsak for heksesot.

Åsgreina i Nannestad (privat)

Trykktest utført i bolig (nybygg) oppført av elementer. Vindsperrer var oppe og bygget tettet, selv om boligen ikke var spesifisert som lavenergibolig eller passivhus hadde den en luftveksling på under 0,6 - meget bra.

Slemmestad Ungdomsskole - Røyken (Røyken Eiendom AS)

Termografert samtlige vinduer, vegger og en del himlinger både i ny fløy og i eldre fløyer for å avdekke feil og mangler som på sikt kan medføre bygningsskader og eller mangelfull komfort for brukerne.

Veitvedt Hageby Borettslag - Veitvedt (Borettslaget ved forretningsfører og styreleder)

Trykktestet og termografert diverse leiligheter etter at borettslagets 326 boliger var renovert. Avdekket betydelige luftlekkasjer, feil og mangler. Fikk deretter oppdrag med å gjennomføre befaringer på et antall boliger for, fysisk å kunne påvise spesifikke feil og mangler som må utbedres og rettes opp.

Grorud Brannstasjon, Nedre Rommen 2 (Entreprenør Bermingrud AS)

Trykktestet og termograferte bygget før overlevering entreprenøren. Bygget besto trykktesten med god margin. Noen mindre luftlekkasjer ble avdekket ved termografering.

Den Røde Skole i Skien (Skorve Entreprenør AS)

Ny skole, to fløyer under oppføring, har gjennomført trykktest på begge fløyene når vindsperre har vært på plass, meget gode resultater.

Etterstadsletta 46 og Lindebergåsen 49 (Borettslag v/OBOS Forvaltningsavdeling)

Avdekket luftlekkasjer ved trykktesting og termografi, over flere etasjer, samt foreslått utbedringer.

Guvernørens vei på Lilleaker (privat)

Trykktestet og termografert stor enebolig for å avdekke luftlekkasjer, mangelfull isolasjon m.m. for å gi eieren et godt grunnlag til å forberede en større renovering.

Gimle Terrasse, Frogner (privat)

Termografert leilighet på over 300 m2 for å avdekke hvorfor leiligheten til tross for et nytt ventilasjonsanlegg hadde en temperatur på over 25 o C selv på kjølige sommerdager.

Lillevannsveien i Oslo (privat)

Tilkalt for ved termografering å avdekke virkningen på varmekabler fra hovedvei og opp diverse boliger, hvor varmekablenes effekt var betydelig redusert etter diverse arbeider i veien.

Sameiet Hestehaugen terrasse i Sandvika (privat)

Tilkalt for ved hjelp av termografering og bruk av protimeter MMS å avdekke eventuelle vannskader i tak og vegger. Vannskader påvist.

Flere oppdrag og navn på referansepersoner oppgis på forespørsel.