Hva er termografering?

Termografering eller termofotografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt.

Varmestrålingen varierer og gir et bilde som kan avdekke mangler eller feil ved isolasjon, feil ved dampsperre eller vindsperre. Man kan avdekke svakheter i konstruksjonen og i overflater samt i forskjellig bygningsdeler og termografering kan utføres på alle bygg, både gamle og nye. Dette uten at man behøver å gjøre fysiske inngrep i bygget.
 

termo

Termografering gjøres fortrinnsvis med et over eller undertrykk i boligen/bygget. I forbindelse med trykktesting av boliger vil vi ved hjelp av termofotografering kunne vise hvor de enkelte luftlekkasjene er og har dermed et bedre grunnlag til å foreta utbedringer.

ringossI forbindelse med større renoveringsarbeider vil det stort sett alltid være en fordel å starte med å trykkteste og termografere boligen, for å kartlegge feil og mangler.

Planleggingen av renoveringsprosessen blir lettere, og problemer man ikke tenker på fordi de ikke synes med det blotte øyet, kan avdekkes.

Fordeler med termografering

 • Det identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge/skade boligen.
 • Det avdekker behov for enkelttiltak som tetting av luftlekkasjer, bedre isolering rundt vinduer, dører og ventiler.
 • Det gir et godt grunnlag til å innhente faglige råd om utbedring av din bolig.
 • Det avdekker fuktskader og brudd på rør.
 • Termografering avdekker også overoppheting i elektriske anlegg.


Termografering i seg selv gir imidlertid ikke direkte besparelser. Besparelsene kommer som en effekt av de utbedringer som gjennomføres på grunn av termografering og trykktesting. Effekten vil variere som følge av de feil og mangler som oppdages og utbedres.

En termografirapport er verdifull for deg

 1. Som et grunnlag for oppgradering eller endring av din bolig.
 2. Som har høye oppvarmingskostnader uten noen god forklaring.
 3. Som opplever kalde gulv, trekkfullt hus og/eller kalde gufs fra trapperom og øvre etasje.
 4. Som skal kjøpe hus og ønsker å vite mer om husets tilstand, samt eventuelle sopp og råteskader.
 5. Som har en bolig yngre enn fem år og mistenker dårlig utført byggearbeid (grunnlag for reklamasjon).
 6. Som byggherre med ønske om å dokumentere utført standard.
 7. Som entreprenør med ønske om å unngå senere reklamasjoner på utførte arbeider.
 8. Som prosjekterende ved større rehabiliteringsoppdrag for å avdekke skjulte feil og mangler.


PRIS:
En full termografering av din bolig vil koste fra ca. kr. 10.000,- og opp til kr. 20.000,- pluss mva. (da er også trykktesting inkludert). Rapporten vil inneholde ca. 20 termogrammer med analyser.